Forsiden             Kontakt oss
RMA® - Risikobasert Målrettet Arbeidshelseundersøkelse  

Portal for BHT


Besvare kartlegging


 

Monitorering av arbeidshelsen

RMA-sirkelen

 

RMA® - modellen:

  • Sikrer målretting av arbeidshelseundersøkelsene basert på risikokartlagt arbeidsmiljøbelastning

  • Kvalitetssikrer helseundersøkelser og rapportering, uavhengig av utførende BHT/lege

  • Gir virksomheten kontroll over de ulike ansattgruppers arbeidshelse

  • Kvalitetssikrer de risikovurderinger som bedriften gjennomfører

  • Kontinuerlig rapportering på gruppenivå

 

En av RMA® - modellens nøkkelegenskaper er at det etableres en kobling mellom de ulike arbeidsoppgaver som utføres i bedriften og den helserisiko som dette representerer for den enkelte. Dette fører til og sikrer en faktisk målrettet arbeidshelseundersøkelse av de ansatte, på grunnlag av kartlagt arbeidsmiljøbelastning (belastningstall, BT).

  
RMA® er et registrert varemerke for Citera as.
Tjenesten leveres av Citera as | www.citera.no |  post@citera.no | orgnr. 989 882 554